Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Bydd unrhyw gymorth a ddarperir o dan Raglen Twf Busnesau 20Twenty o fewn y terfynau a nodir yn Erthyglau 4 a 31 o Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 651/2014 dyddiedig 17 Mehefin, 2014 sy’n dweud bod rhai categorïau o gymorth yn gydnaws â’r farchnad fewnol wrth gymhwyso Erthyglau 107 a 108 o’r Cytuniad (Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol).

Mae’r cofrestriad canlynol yn rhoi sicrwydd cyfreithiol ar gyfer dyfarniad o gymorth yn unol â’r Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol.