Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty

Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty

Bydd ein rhaglen newydd yn dechrau ym mis Gorffennaf ac yn canolbwyntio ar y ffactorau allweddol sy’n sbarduno elw a thwf mewn busnesau.

Y Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty newydd = Arloesi + Marchnata + Cydnerthedd Ariannol + Gwydnwch Meddyliol

COFRESTRU’CH DIDDORDEB

I gofrestru’ch diddordeb mewn Sesiwn Ragflas neu i gael rhagor o fanylion am Raglen Twf Busnesau 20Twenty, e-bostiwch: hello@20TwentyBusinessGrowth.com.
Byddwn yn cynnal Sesiwn Ragflas bellach cyn bo hir.