Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty

Mae ein sesiynau blasu newydd am ddim ar gael ar y dyddiadau isod. Bydd pob un yn rhedeg rhwng 8.30 a.m a 10.30 am:

DE CYMRU (CAERDYDD)

20Twenty free taster session

Dydd Iau 23ydd Ionawr 2020
8.30am -10.30am
Campws Llandaf, Prifysgol Fetropoltian University

20Twenty free taster session

Dydd Mercher 5ed Chwefror 2020
8.30am -10.30am
Campws Llandaf, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

20Twenty free taster session

Dydd Mawrth 25ed Chwefror 2020
8.30am -10.30am
Campws Llandaf, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

20Twenty free taster session

Dydd Mawrth 3ydd Mawrth 2020
8.30am -10.30am
Campws Llandaf, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

COFNODI DIDDORDEB

GOGLEDD CYMRU (WRECSAM)

A oes digon ynoch chi i chi gael dod yn arweinydd gwych?

Mae busnesau o bob math a phob maint, perchnogion, arweinwyr tîm a chyflogeion sydd am symud ymlaen yn eu gyrfa wedi iddyn nhw gwblhau’r rhaglen. Mae mwy na 10% o’r rheiny sydd ar restr nodedig y ‘300 busnes uchaf’ yng Nghymru wedi bod ar y rhaglen.

Bwriad y sesiynau blasu yw:

  • Cwrdd â hwyluswyr, hyfforddwyr a thiwtoriaid y tîm;
  • Archwilio pam mae sgiliau arweinyddiaeth mor bwysig;
  • Darganfod sut gall y 20Twenty dyfu eich busnes neu eich adran;
  • Rhwydweithio gyda phobl broffesiynol o’r un meddwl;
  • • Archwilio ystod y cymwysterau opsiynol a fydd ar gael oddi wrth CMI Lefel 4 i 7 (gan gynnwys Tystysgrif i Raddedigion);
  • Rhoi gwybodaeth am gost ac amserlenni’r rhaglen.

I ba sesiwn dylwn i fynd?

A wnewch chi sicrhau eich bod yn dewis sesiwn a fydd yn cynnwys y llwybr sydd o ddiddordeb i chi (gallwch ddewis hwn yng nghwymplen y ffurflen gofrestru fer). Os nad ydych yn siŵr, gallwch ddod i sesiwn a fydd yn cynnwys y ddau. Mae dau lwybr ar gael ar hyn o bryd:

  1. Lefel 4 – – ‘Llwybr Cyflym’ ar gyfer rheolwyr, darpar arweinwyr ac arweinwyr tîm – 7 diwrnod dros 4 mis.
  2. Lefel 7 – ‘Rhaglen Lawn’ ar gyfer cyfarwyddwyr, uwch reolwyr a pherchnogion busnes – 15 diwrnod dros 10 mis.
COFNODI DIDDORDEB