Cysylltu â Ni

Creative Leadership and Enterprise Centre
Ysgol Reoli
Campws Llandaf
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB

Cyfarwyddiadau.

E-bost: hello@20TwentyBusinessGrowth.com

Ffôn: 02920 416300

Twitter:@2020_Leadership

Ysgol Busnes Bangor
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Cyfarwyddiadau.

E-bost: l.hopkins@bangor.ac.ukgwenllian.owen@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382497 (Lorraine Hopkins)

Llenwch y ffurflen gyflym hon a dychwelyd atoch chi.