Cwrs Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 20Twenty

Mae gan y Cwrs Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 20Twenty hanes llwyddiannus o ddarparu sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth o ansawdd uchel a thwf busnes cynaliadwy.

Dyma’r unig gwrs rheolaeth ac arweinyddiaeth yng Nghymru i gynnig opsiwn ‘ffrwd gyflym’ o Lefel 3 i Lefel 7 y CMI (Sefydliad Siartredig Rheolaeth), gan gynnwys Tystysgrif Ôl-radd, MBA Gweithredol a gwobr Rheolwr Siartredig. Cynigir y rhaglen gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor gyda chymhorthdal Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.