Mae Rhaglen 20Twenty yn Arwain Twf Mewn Busnesau

Mae’r Rhaglen Twf Busnesau 20Twenty yn bartneriaeth gyda Phrifysgol Bangor ac yn derbyn cymorthdal gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

Beth Sy'n Gwneud ein Rhaglen yn Gymaint o Lwyddiant? Darllen mwy

Sophie Williams

Ers dechrau’r Rhaglen 20Twenty, rwyf wedi mwynhau pob munud. Rwy’n teimlo fy mod wedi cael budd o bob un ohonynt – o safbwynt datblygiad personol a phroffesiynol. Rwyf wedi cyflwyno rhai o’r technegau rydym wedi’u hymarfer yn y gweithdai yn fy adran yn barod, ac wedi gweld bod y sesiynau hyfforddi yn adnodd gwych ar gyfer hunan-fyfyrio ar eich dulliau rheoli/arweinyddiaeth presennol.

Sophie Williams Admiral