Cyfarfod â Thîm 20Twenty

YR ATHRO BRIAN MORGAN | CYFARWYDDWR Y RHAGLEN

Mae Brian Morgan yn Athro Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fe yw’r Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Twf Busnesau 20Twenty. Mae’n Gyfarwyddwr Rhaglen hefyd ar gyfer Rhaglen Arweinyddiaeth Dyfodol Adeiladu Cymru. Derbyniodd Brian Morgan ei addysg yn y London School of Economics.

Cyn symud i’r byd academaidd ym 1997 roedd yn Brif Economegydd gydag Awdurdod Datblygu Cymru ac yn uwch ymgynghorydd polisi yn Whitehall (yr Adran Masnach a Diwydiant). Mae’n Gyfarwyddwr ar nifer o fusnesau yng Nghymru hefyd, gan gynnwys Cadeirydd, Spadel UK, cynhyrchydd Brecon Carreg a Chadeirydd, Windpower Wales. Ym 1998, sefydlodd y Penderyn Malt Whiskey Company. Mae wedi cyfrannu’n ymarferol hefyd at wella perfformiad busnesau bach a chanolig ac mae wedi ysgrifennu llu o erthyglau poblogaidd ar y thema hon ar gyfer y Western Mail, Busnes Insider, Agenda ac ati.