Cleientiaid

Rydym wedi gweithio gyda 1000 a mwy o fusnesau. Dyma ambell un ohonynt.

Admiral
General Dynamics
BISLEY
Legal & General
Paramount Interiors
Promo Cymru
Taff Housing
Oxfam
Cardiff & Vale Credit Union.
Wales Cooperative Centre
Cancer Research
Motorcare Motor Factors Ltd
Comcen Ltd
Coda Group
Park Plaza Hotel Group
New Link Wales
Recovery Cymru

Mayberry Pharmacy Ltd
Watkins and Davies
British Biocell
Practice Solutions Ltd
Solray Ltd
Cardiff Glass Ltd
HMS69 Ltd
Half Tidy Ltd
Wow Event Hire Ltd
Tidal Energy Limited
WSP UK
Recruit 121
Joyner Group
BBI Group
Graham Evans Solicitors
Sport Wales
T.B Davies Cardiff

Howel Food Consultancy
Lee Wakemans
Graham Evans & Partners LLP
RCT homes
Leading Edge Group (uk)
Graham Evans Solicitors
Crownford
Hornbill Engineering ltd
Cake Communications
Science Made Simple
Saltmarshe Art Publishers Limited
Leading Edge Group (uk)
Sport Wales
Preston Thomas
Frontier Medical Group
Teachers International Consultancy
Agincourt Chartered Accountants

The Orchard Media Events and Group
Vydex Corporation Ltd
Tony King Architects
Pedal Power
Loosemores Solicitors
Injury QED
Logiq3 Ltd
HW Corporate Finance
Monmouthshire Housing
Tavern Leisure Ltd
Creditsafe Business Solutions
Lock-Tech Systems
Abril Ltd
Half Tidy Ltd

 

BETH SY’N GWNEUD EIN RHAGLEN YN GYMAINT O LWYDDIANT?

Sophie Williams

“Ers dechrau’r Rhaglen 20Twenty, rwyf wedi mwynhau pob munud. Rwy’n teimlo fy mod wedi cael budd o bob un ohonynt – o safbwynt datblygiad personol a phroffesiynol. Rwyf wedi cyflwyno rhai o’r technegau rydym wedi’u hymarfer yn y gweithdai yn fy adran yn barod, ac wedi gweld bod y sesiynau hyfforddi yn adnodd gwych ar gyfer hunan-fyfyrio ar eich dulliau rheoli/arweinyddiaeth presennol.”

Sophie Williams / Admiral
Ben Cottam

“Mae’r rhaglen 20Twenty wedi bod yn gyffrous, yn her ac yn werthfawr iawn yn bersonol. Mae cael y lle a’r cyfle i ddysgu gan arbenigwyr a chymheiriaid o sefydliadau amrywiol ac i herio confensiwn ar gwestiynau’n ymwneud ag arweinyddiaeth wedi bod yn hanfodol i mi wrth ddatblygu fy sgiliau arweinyddiaeth fy hun. Mae’r sgiliau hyn wedi bod yn bwysig o ran datblygu fy rôl a’m heffaith ac mae’r gallu i ddatblygu fy rhwydwaith drwy’r rhaglen wedi bod yn amhrisiadwy.”

Ben Cottam / ACCA Global

“Mae’r Rhaglen Arweinyddiaeth 20Twenty wedi fy ysbrydoli mewn sawl ffordd. Mae wedi ehangu fy ymwybyddiaeth a’m dealltwriaeth o faterion arweinyddiaeth a rheoli cynaliadwy ac wedi rhoi persbectif newydd i mi ar y wybodaeth a gallaf ddefnyddio’r dulliau a’r technegau a ddysgais yn fy musnes. Cwblheais y Dystysgrif Addysg Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth sy’n fy ngalluogi i ymchwilio i feysydd nad oeddwn wedi ymchwilio’n fanwl iawn iddynt. Mae’r rhaglen wedi rhoi’r hyder i mi arloesi a datblygu fy musnes a oedd yn rhywbeth nad oeddwn wedi gallu gwneud cyn ymuno â’r rhaglen.”

Business Owner

“Fe wnaeth 20Twenty gyfoethogi fy mhrofiad yn y gweithle. Mae’r rhaglen yn ffynhonnell wych o wybodaeth a chefnogaeth i rywun sydd eisiau datblygu ei yrfa i’r lefel nesaf. Roedd yn cynnig toreth o wybodaeth oedd yn llawer mwy na’r damcaniaethol yn unig. Roedd yn cynnig enghreifftiau o sefyllfaoedd mewn bywyd go iawn, ac rwyf wedi darganfod dull o arwain nad oeddwn yn ymwybodol ohono hyd yn oed.
Llwyddodd 20Twenty i ailgynnau fy awydd i ddysgu a’m cyflwyno i rwydwaith o weithwyr proffesiynol sydd wedi cael effaith ar fy ngyrfa a’m syniadau am arweinyddiaeth a bwriadaf barhau i’w defnyddio. Fe wnes gwblhau’r cymhwyster ôl-raddedig. Gyda hyfforddwyr gweithredol wrth law a darlithoedd a siaradwyr gwadd penigamp, bydd y rhaglen hon yn dangos gwerth cysyniadau sy’n seiliedig ar theori a ffyrdd newydd o weithio i chi.”

Promo Cymru