Category Archives: Insights

Strategaeth Frandio Wedi’i Wneud yn Syml – Sut i Gynyddu Cyrhaeddiad ac Enw Da

Gan Dr Marina Hauer, Ymgynghorydd Datblygu Brand yn Stiwdio Apricity a Llefarydd Arbenigol ar y [...]

Sut i Arwain Trawsnewid Digidol

Trawsnewid digidol yw integreiddio technoleg i bob maes busnes, gan arwain at newidiadau sylfaenol i’r [...]

Gwersi arweinyddiaeth o Ddyffryn Angau: Ymosodiad y Frigâd Ysgafn

Gan Dr James Whitehead, Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Strategol a Siaradwr Arbenigol ar Raglen Rheoli [...]

Beth yw Arweinyddiaeth Drawsnewidiol a pham mae’n bwysig?

Mae arweinyddiaeth yn chwarae rhan hanfodol o ran llunio llwyddiant sefydliad. Mae’r arddull arweinyddiaeth a [...]

Ymchwil yn Dangos bod Rhaglen 20Twenty yn Arwain at Dwf Sylweddol a Chanlyniadau Busnes Gwell i BBaCh

Mae ymchwil a gafodd ei gynnal gan y Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym [...]

Beth Mae Arweinyddiaeth Wir Yn Ei Olygu?

Gan Dr James Whitehead, Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Strategol a Siaradwr Arbenigol ar y Rhaglen [...]

Tair Colofn Meddylfryd ar gyfer Creu Brand Llwyddiannus

Gan Dr Marina Hauer, Ymgynghorydd Datblygu Brand yn Stiwdio Apricity a Llefarydd Arbenigol ar y [...]

5 Cwestiwn i’w Gofyn i Chi’ch Hun Am Dechnoleg Yn Eich Sefydliad

Gan Dr. Meirion Morgan – Tiwtor 20Twenty a Darllenydd mewn Mathemateg ym Mhrifysgolion Caerdydd a [...]