Category Archives: Business Growth

Met Caerdydd yn Cynnal Digwyddiad Llwyddiannus i Gyn-fyfyrwyr Help i Dyfu: Rheoli sy’n Cynnwys Sylfaenwyr Tiny Rebel

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) Prifysgol Metropolitan Caerdydd ei digwyddiad rhwydweithio [...]

Sut i Arwain Trawsnewid Digidol

Trawsnewid digidol yw integreiddio technoleg i bob maes busnes, gan arwain at newidiadau sylfaenol i’r [...]

Rhaglen Twf Busnes 20Twenty: Cyfweliad â Chynrychiolydd

Lisa Boreham, Rheolwr-Gyfarwyddwr The House Nameplate Company (HNPUK) A allwch chi ddweud wrthym am y [...]

Twf Busnes Parhaus Ar Gyfer Platts Agriculture Ltd ar 50fed Pen-blwydd

Mae cwmni teuluol o fri sy’n agosáu at ei ben-blwydd yn hanner cant wedi mynd [...]

Ymchwil yn Dangos bod Rhaglen 20Twenty yn Arwain at Dwf Sylweddol a Chanlyniadau Busnes Gwell i BBaCh

Mae ymchwil a gafodd ei gynnal gan y Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym [...]

Busnesau Twristiaeth yn mentro ar 20Twenty

Mae busnesau Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi gweld budd o ddatblygu eu sgiliau arwain ar [...]

Rhaglen arweinyddiaeth uchel ei pharch yn taro’r nodau cywir i gyd gyda rheolwr stiwdio cerddoriaeth talentog

Mae Wrexham Sounds wedi mynd o nerth i nerth ers agor ei ddrysau ym mis [...]

Busnesau’n Cael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r CAMG (Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol [...]

Scott Beddow | Archwood Group

Scott Beddow yw Rheolwr Caffael Archwood Group o’r Waun (y trydydd person o’r cwmni i [...]

5 Cwestiwn i’w Gofyn i Chi’ch Hun Am Dechnoleg Yn Eich Sefydliad

Gan Dr. Meirion Morgan – Tiwtor 20Twenty a Darllenydd mewn Mathemateg ym Mhrifysgolion Caerdydd a [...]