Category Archives: 20Twenty News

Met Caerdydd yn Cynnal Digwyddiad Llwyddiannus i Gyn-fyfyrwyr Help i Dyfu: Rheoli sy’n Cynnwys Sylfaenwyr Tiny Rebel

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) Prifysgol Metropolitan Caerdydd ei digwyddiad rhwydweithio [...]

Busnesau’n Parhau i Gael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dathlu cyflawniadau 23 [...]

Ymchwil yn Dangos bod Rhaglen 20Twenty yn Arwain at Dwf Sylweddol a Chanlyniadau Busnes Gwell i BBaCh

Mae ymchwil a gafodd ei gynnal gan y Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym [...]

Busnesau’n Cael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r CAMG (Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol [...]

Help i Dyfu: Rhaglen Reoli

Mae Arweinyddiaeth a Thwf Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cymryd eu harbenigedd a’u profiad [...]