Category Archives: Success Stories

Met Caerdydd yn Cynnal Digwyddiad Llwyddiannus i Gyn-fyfyrwyr Help i Dyfu: Rheoli sy’n Cynnwys Sylfaenwyr Tiny Rebel

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) Prifysgol Metropolitan Caerdydd ei digwyddiad rhwydweithio [...]

Busnesau’n Parhau i Gael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dathlu cyflawniadau 23 [...]

Twf Busnes Parhaus Ar Gyfer Platts Agriculture Ltd ar 50fed Pen-blwydd

Mae cwmni teuluol o fri sy’n agosáu at ei ben-blwydd yn hanner cant wedi mynd [...]

Ymchwil yn Dangos bod Rhaglen 20Twenty yn Arwain at Dwf Sylweddol a Chanlyniadau Busnes Gwell i BBaCh

Mae ymchwil a gafodd ei gynnal gan y Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym [...]

Busnesau Twristiaeth yn mentro ar 20Twenty

Mae busnesau Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi gweld budd o ddatblygu eu sgiliau arwain ar [...]

Rhaglen arweinyddiaeth uchel ei pharch yn taro’r nodau cywir i gyd gyda rheolwr stiwdio cerddoriaeth talentog

Mae Wrexham Sounds wedi mynd o nerth i nerth ers agor ei ddrysau ym mis [...]

Busnesau’n Cael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r CAMG (Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol [...]

Scott Beddow | Archwood Group

Scott Beddow yw Rheolwr Caffael Archwood Group o’r Waun (y trydydd person o’r cwmni i [...]

Johanna Cooke, Ysgrifennydd y Cwmni A.N. Richards Ltd

Trosolwg ar y busnes: Mae A.N. Richards yn falch iawn o fod yn gwmni teuluol. [...]

Marciau uchaf am weledigaeth 20Twenty Shona o Sherratt Landscape

Mae Shona Stockton o Sherratt Landscape Contractors yn dathlu ar ôl cael rhagoriaeth cyffredinol mewn [...]