News and Insights

Met Caerdydd yn Cynnal Digwyddiad Llwyddiannus i Gyn-fyfyrwyr Help i Dyfu: Rheoli sy’n Cynnwys Sylfaenwyr Tiny Rebel

Yn ddiweddar cynhaliodd Canolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) Prifysgol Metropolitan Caerdydd ei digwyddiad rhwydweithio [...]

Strategaeth Frandio Wedi’i Wneud yn Syml – Sut i Gynyddu Cyrhaeddiad ac Enw Da

Gan Dr Marina Hauer, Ymgynghorydd Datblygu Brand yn Stiwdio Apricity a Llefarydd Arbenigol ar y [...]

Sut i Arwain Trawsnewid Digidol

Trawsnewid digidol yw integreiddio technoleg i bob maes busnes, gan arwain at newidiadau sylfaenol i’r [...]

Gwersi arweinyddiaeth o Ddyffryn Angau: Ymosodiad y Frigâd Ysgafn

Gan Dr James Whitehead, Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Strategol a Siaradwr Arbenigol ar Raglen Rheoli [...]

Beth yw Arweinyddiaeth Drawsnewidiol a pham mae’n bwysig?

Mae arweinyddiaeth yn chwarae rhan hanfodol o ran llunio llwyddiant sefydliad. Mae’r arddull arweinyddiaeth a [...]

Rhaglen Twf Busnes 20Twenty: Cyfweliad â Chynrychiolydd

Lisa Boreham, Rheolwr-Gyfarwyddwr The House Nameplate Company (HNPUK) A allwch chi ddweud wrthym am y [...]

Busnesau’n Parhau i Gael Cymorth i Dyfu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae’r Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dathlu cyflawniadau 23 [...]

Twf Busnes Parhaus Ar Gyfer Platts Agriculture Ltd ar 50fed Pen-blwydd

Mae cwmni teuluol o fri sy’n agosáu at ei ben-blwydd yn hanner cant wedi mynd [...]

Ymchwil yn Dangos bod Rhaglen 20Twenty yn Arwain at Dwf Sylweddol a Chanlyniadau Busnes Gwell i BBaCh

Mae ymchwil a gafodd ei gynnal gan y Ganolfan Arweinyddiaeth a Menter Greadigol (CLEC) ym [...]

Busnesau Twristiaeth yn mentro ar 20Twenty

Mae busnesau Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi gweld budd o ddatblygu eu sgiliau arwain ar [...]